picture

opracowanie projektów wraz z przygotowaniem kosztorysów, przedmiarów oraz dokumentacji przetargowej dla planowanej inwestycji.

Dla Inwestorów sektora publicznego oferujemy przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

 

Projektowanie

zakres

Oferujemy opracowanie projektów instalacji sanitarnych budowlanych, wykonawczych, przetargowych wraz z przygotowaniem kosztorysów, przedmiarów oraz dokumentacji przetargowej dla planowanej inwestycji.

picture

  • indywidualna ocena
  • projekt "szyty na miarę"
  • kosztorys, przedmiar
  • dokumentacja techniczna
  • optymalizacja rozwiązań technicznych pod kątem budżetu jakim dysponuje Inwestor dla konkretnej inwestycji