picture

 

 

Obsługa techniczna budynków

 

picture

Zakres usług:

  • utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń technicznych budynku
  • prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji
  • prowadzenie przeglądów urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywanie sezonowych przeglądów instalacji, testów, badań, pomiarów, ekspertyz.
  • świadczenie usług pogotowia technicznego z 24 h gotowością do wykonania usługi interwencyjnej (z czasem zadziałania do 1 h od zgłoszenia przez klienta)